Viser 1 - 7 av 7 resulateter

Me & Wilma

Me & Wilma drives av Elin Zenker Aune og Anne Nordheim som sier følgende:

Me & Wilma drives med tanke på at vi skal bidra til å sysselsette primært kvinner i den tredje verden. Våre erfaringer tilsier at dette er en viktig del av det å få en mer rettferdig verden. Dette er vårt bidrag til å utrydde fattigdom og sult, og gi god helse og livskvalitet og skape mer likevekt mellom kjønnene.